ארכיון

שיעורים מתוקשבים-
בראש יהודי
שיעורים מתוקשבים-
מתחברים לסביבה
גליונות
חגי תשרי –תהליך מבורך

שירת הבריאה- חשיבות מגוון המינים בטבע

חודש תשרי
בין אדם לאדמה – תפיסת עולם של קיימוּת  

"החיים בזבל" – פסולת וזיהום הסביבה

חודש חשון
"בימים ההם בזמן הזה" – התשובה היהודית לתרבות הצריכה

תרבות הצריכה

חודש כסלו
גשם של מידות טובות

"תן לארץ גשם מים" – המים כנחלת הכלל

חודש טבת

"כי האדם עץ השדה "- או מי מפחד מיהדות וסביבה?   

טביעת רגל אקולוגית

חודש שבט

סיפור המגילה כסיפור חיינו

גלובליזציה על קצה המזלג
 

חודש אדר

"משעבוד לגאולה" – להיות בן חורין בתרבות גלובלית                  

 "זכר ליציאת מצרים" – סולידאריות מול פערים חברתיים בישראל

חודש  ניסן
"פיתוח בר קיימא"-למען הדורות הבאים

60 שנה למדינה-פיתוח בר קיימא
 

חודש אייר
ממגילת רות לישראל 2007 – אחריות הסביבה על ענייה 

צדק סביבתי – חיבור של סביבה וחברה 

חודש סיון
צער בעלי חיים – בזמן הזה

הביצה שהתחפשה ועוד סיפורים על צער בעלי חיים

חודש תמוז
"משנכנס אב ממעטים בשמחה" הגינה הקהילתית- תיקון הגלות ושנאת החינם...   חודש אב
חודש אלול – חשבון נפש  סביבתי-חברתי בית ספר ירוק חודש אלול