בראש יהודי 
 -   שבט

"כי האדם עץ השדה " -  או מי מפחד מיהדות וסביבה?                              

שנו במשנתנו (מסכת ראש השנה פרק א)

ארבעה ראשי שנים הם:
באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים,
באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה...
באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות
באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי,
בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו".

 

חמישה עשר בשבט נקבע על ידי חכמינו להיות ראש השנה לאילנות. דהיינו, ביום זה מתחילה שנה חדשה עבור העצים והפירות לענייני תרומות ומעשרות .
במהלך השנים צבר ט"ו בשבט נדבכים נוספים מעבר לתאריך ההלכתי גרידא- למן יום הדין לפירות האילן, דרך יום קבלי – מיסטי הקשור לפרות ארץ ישראל ועד ליום נטיעת אילנות חדשים בקרקע ארצנו או עריכת סדנאות בנושאים סביבתיים שונים. המשותף לכל נדבכי החג השונים הינם הקשר ההדוק לטבע, לארץ ישראל ולקשר בין אלו ובין עבודת ה'.
בגלגוליו השונים מהווה ט"ו בשבט סמל לקשר בין היהדות והסביבה – קשר שנע בין כל המישורים – המישור הפרקטי (ענייני תרומות ומעשרות), המישור הרוחני (העלאת ניצוצות והורדת שפע), המישור הלאומי (נטיעת עצים בקרקע ארצנו) והמישור ההוליסטי (ראייה רחבה של האדם כנזר הבריאה המחוּייב לעובדה ולשומרה).
למרות כל האמור לעיל נראה כי יש כיום נתק בין העולם הדתי ובין פעילי ארגוני הסביבה השונים.
במובנים רבים הנתק הינו כתוצאה מדיבור בשפה שונה ולאו דווקא בשל שונות בעולם הערכים.

פעילות זו תעסוק בלימוד מושגים מעולם המושגים הסביבתי ב"שפת היהדות" ולהיפך כצעד לגישור והליכה משותפת לעולם טוב יותר (תיקון עולם) .

קבוצת יעד: גילאי חטיבה עליונה חילונים ודתיים כאחד.

בהצלחה
!

 

 

1. הקדמה : קשיי שפה –
התבונן/י במערכון של החמישיה הקאמרית "המתרגמת" 
 
המערכון מציג את הפער בין השפה של המבוגרים והצעירים, פער המונע מהם פעמים רבות להבין זה את זה, או יוצר אצל אחד מהצדדים התנגדות אוטומטית לדברי הצד השני מבלי להתייחס לתוכן הדברים עצמם.


א. האם החוויה המתוארת במערכון מוכרת לך?
כןלא

ב. תן/י דוגמה מחייך בו חווית "קצר בתקשורת" עם מישהו (לא דווקא מבוגר)

ג. באותו אירוע האם היה עוזר אם היה מפריד ביניכם מתרגם (כמו במערכון) שהיה מתאים את "השפה" לכל אחד מכם ?
 כןלא

שתף/י את חבריך בקבוצת הדיון באירוע שסיפרת עליו ודונו בחשיבות השפה לחיינו כבני אדם.

 
  2. מונחים סביבתיים
מי שאינו מכיר נראים כל הארגונים הסביבתיים אותו דבר –  "נו , אלו שלובשים ירוק, אוכלים חסה ומתנגדים לכביש חוצה ישראל".
למעשה ניתן לחלק את האירגונים לשלוש (כמו בצבא...) לפי הרעיונות העומדים בבסיסם:
שומרי הטבע [לחצו כאן]

שומרי הטבע – אירגוּנים שמאמינים בחשיבוּת הטבע בזכות עצמו, ללא קשר לאדם (גישה ביוצנטרית – הטבע במרכז, בזכות עצמו). אירגוּנים אלו רואים בטבע יצירה שלמה שהולכת ונהרסת על ידי בני האדם המונעים על ידי אינטרסים צרים. הם יפעלו למיזעוּר פגיעת האדם בטבע – בין השאר יצירת שמורות טבע, הגנה על מינים נכחדים ושמירה על פרחי הבר.

שומרי האדם [לחצו כאן]

שומרי האדם (מדעי הסביבה) – ארגונים הפועלים מתוך הבנה כי אין לנו עוד כדור-ארץ – כמוּת המשאבים והשטח בעולם מוגבלים ואם לא נתחשב בכך אנו עתידים לפגוע בעצמנו. (גישה אנתרופוצנטרית-הטבע חשוב כי הוא מספק את צרכי האדם) . ארגונים אלו יפעלו בין השאר  למען נושאים של בריאות הציבור,  מניעת זיהום אויר, מניעת זיהום מים והתרעה בפני דלדול משאבי כדור הארץ .

הדגם הסביבתי-חברתי [לחצו כאן]

הדגם הסביבתי-חברתי (אקולוגיה תרבותית) – אירגונים היוצאים מתוך הנחה שכל אדם יוצר מגוון מערכות של קשרי גומלין עם העולם (הסביבתי והאנושי) וכי בכולם הוא צריך לפעול מתוך תחושת שייכות, מחויבוּת ואחריות. חזון מסוג זה מקשר נושאים חברתיים עם נושאים סביבתיים ללא הפרדה בין האנושי והטבעי. ארגונים אלו יפעלו בעיקר בתוך העיר -  בין השאר ליצירת וועדי שכונות העומדים על זכותם ל"איכות חיים" , לקידום שימור ריאות ירוקות בתוך הערים ולבניית הקשר בין האדם לטבע בחיי היום יום (ולא רק בביקור בפארקים הלאומיים).

 

.
טבלה המסכמת את ההבדלים

 

אקולוגיה תרבותיתיה תרבותית

("זיקה למקום" קהילתית)

מדעי הסביבה

("שכלתנות מדעית")

שמירת טבע

(רומנטיקה "ארץ בראשית)

מינוח

אורחות חיים, הרגלים סביבתיים (practices)

(איכות, לימודי) סביבה

(שמירת, לימודי) טבע

מוקדי פעילות

איכות סביבתית-חברתית

בריאות ציבורית, בטיחות

טבע-בר, שימור (אי-שימוש)

בעיות סביבתיות

חיים עירוניים, ניכור, אבדן איכות חיים

זיהום אוויר ומים, דלדול משאבים

הכחדת מינים, שטחים פתוחים, עמים ילידים

יחסי אדם-טבע

אדם וטבע מחוברים פיזית ורוחנית (תלות הדדית רב-מימדית)

אדם וטבע חלק ממערכת פיזית אחת (אין מימד רוחני)

טבע הוא מקור הרוח, אדם (מודרני) לא חלק ממנו

גישה מוסרית

"אנתרופוצנטרית תרבותית" (תרבות אנושית מושרשת בעולם הטבעי)

אנתרופוצנטרית (הטבע חשוב כי הוא מספק את צרכי האדם החומריים)

ביוצנטרית (לטבע יש ערך בפני עצמו, ללא קשר לאדם וצרכיו)

מקצועות אקדמיים

גם: אדריכלות, פילוסופיה, היסטוריה, חקלאות..

לימודי סביבה (קרקע, מים, מדיניות)

לימודי אקולוגיה (ביולוגיה, יחסי חי וצומח)

מושגי יסוד

ביו-אזוריות

פיתוח בר-קיימא

אקולוגיה עמוקה

גישה חינוכית

זיקה למקום, ידע מקומי; לימודי תרבות; העצמה אישית

שכלתני-אנליטי; אוריינות סביבתית מעבדה, מחקר, מדיניות

חושים, רגש; חוויתי (פליאה); טיולים בחיק הטבע

נקודות חוזק

סינתיזה: שובר דיכוטומיה בין אדם לטבע, מחבר בין חומרי ורוחני

פרדיגמה שולטת, לכן בעלת כח פוליטי; נתפסת כאובייקטיבי ואוניברסלי

פן טרנסנדנטי, קוסמי מעודד ענווה אנושית; חיבור חזק לרגש

נקודות תורפה

זיקה למקום עלולה להפוך ללאומנות צרה

שלילת נפש ורוח האדם; עובדות לא קובעות ערכים; תועלתנות כמותית צרה

טבע כמקום של בילוי/"רוח" (לא מחייה) בורגני; סובייקטיבי; פער בין אדם לטבע, קרוב לשנאת אדם

העשרה למורה: מאמר בנושא הפרדיגמות הנ"ל

3.  שפה יהודית
       המונחים מקודם נשמעים  מפוצצים? ההגדרות מפחידות? זה רק עניין של שפה.
       למעשה כל הרעיונות האלו מופיעים כבר ביהדות, ואפילו ממש בנושאים שקשורים אלינו לט"ו בשבט
        – בפירוש הרעיון של "כי האדם עץ השדה" –
       הביטוי הידוע "כי האדם עץ השדה" (ותודו שאתם מזמזמים עכשיו את השיר  של נתן זך
)
       מופיע לראשונה  בספר דברים בפרק העוסק  בדיני מלחמה :

"כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור :רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה: "
דברים כ' יט-כ
 

פסוק זה עוסק ביחס הראוי לעצי מאכל בזמן מלחמה.
על הלוחמים נאסר לכרות עצי מאכל לצורכי המצור על העיר, אם כי הותר להם לכרות אילנות סרק לאות מטרה.
הטקסט המקראי גם מנמק מצווה זו, בפירוש הסתום   "כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור".
פרשנים רבים התמודדו עם הציווי ונימוקו, כאשר כל אחד מהם מבין אחרת את המבנה התחבירי של הפסוק, 
ולפיכך גם את הנימוק למצווה – ואת היחס אדם – עץ השדה שהוא מציג.
 

הערה למורה: ניתן לחלק את הכיתה כך שכל קבוצת תלמידים  לומדת את אחד מהפירושים ולאחר מכן משתפת את הכיתה כולה בתוצאות הלימוד.

א.   רש"י (ר' שלמה יצחקי , 1040-1105), מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות וגדול פרשני  המקרא והתלמוד:

כי האדם עץ השדה - הרי כי משמש בלשון דלמא (=שמא).
שמא האדם עץ השדה להיכנס בתוך המצור מפניך, להתייסר ביסורי רעב וצמא כאנשי העיר ? (=שאלה רטורית).
למה תשחיתנו?
 
 

 
כתוב/כתבי את הסבר רש"י לפסוק במילים שלך:

 בחר/י : פירוש רש"י מתאים לפיסת העולם של :
                שומרי הטבע
                שומרי האדם
                הדגם הסביבתי-חברתי

 ב.   הרמב"ן, (ר' משה בן נחמן  1194-1270 ) מקובל ופרשן התנ"ך:

" והטעם, כי הנלחמים משחיתים בעיר וסביב הארץ אולי יוכלו לה, כעניין שנאמר (מ"ב ג יט) "וכל עץ טוב תפילו וכל מעיני מים תסתמו", ואתם לא תעשו כן להשחיתה, כי תבטחו בשם שיתן אותה בידכם. כי האדם עץ השדה הוא, ממנו תאכל ותחיה, ובו תבוא העיר מפניך במצור, לומר אתה תחיה ממנו אחרי שתכבוש העיר, וגם בהיותך במחנה לבא מפניך במצור תעשה כן.  
כתוב/כתבי את הסבר רמב"ן לפסוק במילים שלך:

 בחר/י : פירוש הרמב"ן מתאים לפיסת העולם של :        

               
שומרי האדם
               
שומרי הטבע
                
הדגם הסביבתי-חברתי

  הלכה - בל תשחית (מתוך האינטרנט)-

על פי התורה ישנו איסור כללי: "בל תשחית" ועניינו - שלא להשחית דברים שיש בהם תועלת,
בין אם הם דברי מאכל, בין שאר כלים או חומרי גלם. כל השובר כלים, קורע בגדים, הורס בניין או סותם מעיין שלא לצורך, עובר על איסור 'בל תשחית' הטעם לאיסור 'בל-תשחית' ברור. אדם צריך להתייחס אל העולם כולו בכבוד ובאהבה ולכן אפילו אם לו עצמו אין כל תועלת ממאכל מסוים, מפני שאינו ערב לחיכו, מכל מקום אין הוא יחיד בעולם. ישנם עוד ברואים, אנשים ובעלי חיים ואחד מהם יוכל, אולי, ליהנות ממאכל זה. על כן יש להיזהר שלא להשחית מאכלים בחינם. למשל, בעת שלוקחים מאכל לצלחת, יש לשים לב שלא לקחת יותר מדי, כדי שלא יצטרכו להשליך אחר-כך את מה שנשאר.

מה הקשר בין איסור "בל תשחית" לבין הפסוק בספר דברים?  
בחר/י : ההלכה "בל תשחית"  מתאימה לתפיסת העולם של :
               
שומרי הטבע
                שומרי האדם
                
הדגם הסביבתי-חברתי

4. סיכום:

ביחידה זו היכרנו  תפיסות שונות של אירגוני איכות סביבה וראינו כי ניצנים לתפיסות הללו כבר קיימים ביהדות מקדמת דנא (ממזמן).
 יש לציין כי רק נגענו בדוגמאות לתפיסה יהודית סביבתית וכי ישנם מקורות יהודיים  רבים מאוד המדגימים תפיסת עולם סביבתית  וסביבתית-חברתית.  

עצם האמונה כי העולם כולו נברא על ידי הקב"ה אינה מאפשרת התייחסות לעולם בזלזול או בבזבזנות.
האמונה כי האדם נברא בצלם אלוקים מחייבת התנהלות בעולם עם תחושת אחריות ואהבה
.

לפיכך יש מקום להעמיק את הקשר בין ארגוני הסביבה השונים לעולם היהודי – דתי ולפעול יחד לתיקון ושמירה על העולם.
ואין זמן טוב יותר להתחיל מעכשיו  - "ואם לא עכשיו אימתי".. (מסכת אבות א יג.) .

משימת רשות :
       הכנס/י לאחד מן הפורומים וכתוב/כתבי הודעה הקשורה לאיכות הסביבה וליהדות :
הפורום של בני עקיבא
פורום "ראש יהודי"
פורום "דתיים " בתפוז
פורום איכות הסביבה בוואלה קהילות

עדכון אחרון:10/02/2009