מתחברים לסביבה - תשרי , חשון

                             
שירת הבריאה- חשיבות מגוון המינים בטבע

רציונאל:
ראש השנה, החג הפותח את חגי תשרי, הינו על פי המסורת יום סיום בריאת העולם .
    ביום זה אנו ממליכים על עצמנו את הקב"ה, בורא העולם כולו , ומזכירים לעצמנו
    כי איננו אלא חלק ממארג שלם של חיים שכולו נברא על ידי ה', וכולו בעל תכלית
    (גם אם לפעמים היא נסתרת מעינינו).

שיעור זה מוקדש לנושא מגוון המינים –נפלאות הבריאה, עושר החי הצומח והדומם בעולמנו
     ומקומו של האדם כמחריב או משמר כל אלו.
 

אוכלוסיית  יעד : חטיבת ביניים ותיכונים. 

1. כל העולם אומר שירה - פרקי שירה, המיוחסים לדוד ולשלמה, הינם ציטוט התשבחות
              שאומרים איתני הטבע, הצמחים השונים והחיות  לקב"ה:
היכנס/י לאתר  פרקי שירה וצפה/י במצגת של פרקי השירה –
           ניתן לשלוט בקצב החלפת התמונות באמצעות הגלגלת שבצד ימין .

 

א.     
איזו תחושה עוררו בך פרקי השירה ?
 

ב.      עם תשבחות איזו ברייה הזדהית ביותר?

ג.       האם יש בריות שהופתעת לראות בפרקי השירה (נראו לך מיותרות)?

ד.      נסה/י לחבר את השירה האישית שלך – המשפט איתו את/ה פונה אל הקב"ה, מלך העולם .

 2. חשיבות מגוון מינים בטבע- פרקי השירה מראים לנו כי כל היצורים בטבע
              נבראו על ידי ה'  ולכולם תפקיד משמעותי ב"שירת העולם" .

הסיפור הבא מעביר מסר נוסף  על חשיבות כל הבריות בעולם:

"אמרו חז"ל על דוד מלך ישראל, בשעה שסיים ספר תהילים זחה דעתו עליו ואמר לפני הקדוש ברוך הוא:
"יש ברייה בעולמך שאומרת שירות ותשבחות יותר ממני?"
באותה שעה נזדמנה לו צפרדע אחת, ואמרה לו:
"דוד אל תזוח דעתך עליך, שאני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך.
ולא עוד אלא כל שירה שאני אומרת ממשלת עליה שלושת אלפים משלים, שנאמר וידבר שלושת אלפים משל ויהי שירו חמישה ואלף.
ולא עוד אלא שאני עוסקת במצווה גדולה, וזו היא המצווה שאני עוסקת בה:  יש בשפת הים מין אחד שאין פרנסתו כי אם מן המים,
ובשעה שהוא רעב נוטלני ואוכלני."..
                                                                                       .

                                     ילקוט שמעוני, תהלים תתפ"ט.

 א.      מהם תפקידי הצפרדע המוצגים בסיפור ?
1.     
תפקיד רוחני
       

2.
     
תפקיד פרקטי
      

  ב.      מה המסר של הסיפור?
      

       סיפור זה מציג לפנינו פן נוסף של חשיבות כל המינים בטבע – והוא שרשרת המזון
       (כינוי לקבוצת יצורים חיים, הניזונים אחד מן השני).
       הצפרדע בסיפור הינה הברייה היחידה ממנה ניזון מין מסוים ולולא היא אותו המין היה נכחד.

        
ג.      קרא בקישור הבא על מצבם של הצפרדעים כיום:
סבבה-אתר הילדים, איכות הסביבה   
אילו תפקידים נוספים יש לצפרדע מעבר למה שמופיע במדרש?
      
 
 
3. חשיבות מגוון המינים לבני האדם –  
        
כבני אדם אנו פעמים רבות מתעלמים מהצורך של בריות אחרות בעולם להתקיים
         אם אנחנו לא מבינים את התועלת הישירה שיש לנו מהם.
         הסיפור הבא מעביר (בצורה משעשעת משהו) את קוצר ההבנה שלנו
         בעניין התועלת שמועילים  לנו הברואים השונים:  

בטרם מלך דוד על ישראל, ישן יום אחד בגנו וראו עיניו צרעה האוכלת עכביש.
"רבונו של עולם", פנה אל הקב"ה בתמיהה, "מה הנאה בבריות הללו שבראת בעולמך? הן הצרעה מפסדת דבש ואין בה כל הנאה, והעכביש, אמנם, אורג כל העת – אך אין מעשה טויתו יוצר לבוש!"
השיבו הקב"ה: "דוד, לועג אתה לבריות אלו – אך בוא תבוא השע
ה שתצטרך להן!"
ואמנם – כך היה.
                                      

כשנחבא דוד במערה מפני שאול מלך ישראל, שלח הקב"ה עכביש שיארג חוטיו על פי המערה ויסגרנה.
והנה, קרב שאול אל פתח המערה – בחפשו אחר דוד – וכשראו עיניו את קורי העכביש המכסים את הפתח, אמר:
"בודאי לא נכנס לכאן איש. אלו היה נכנס, היה קורי העכביש נקרעים" ומיד פנה והלך משם. מבלי שמצא את דוד המסתתר.
                                                   

ובפעם אחרת, כשראה דוד את שאול שוכב וישן בתוך מעגל אנשיו, היה אבנר בן נר – שר צבאו – ישן בפתח האהל, ראשו בצדו האחד של הפתח ורגליו בצד שנגדו, והיו רגליו זקופות. נכנס אפוא דוד בין רגליו, נטל את צפחת המים ובקש לצאת. אך בדיוק בזה הרגע פשט אבנר את רגליו וכסה את גופו של דוד, עד כי היו שתי הרגלים עליו כשני עמודים גדולים. בקש דוד רחמים מלפני הקב"ה: "אלי, אלי, למה עזבתני!"

מיד עשה הקב"ה נס: שלח צרעה וזו עקצה את רגלי אבנר. מעצמת העקיצה מהר אבנר לזקוף את רגליו, ודוד הצליח לצאת...
                                            

באותו שעה שבח דוד את ה’, וכך אמר: "רבונו של עולם! מי יעשה כמעשיך וכגבורותיך, שכל מעשיך נאים!"

          (על פי אוצר המדרשים )

 
         
א.      מה גרם לדוד לזלזל בצרעה ובעכביש
                  

            ב.       במה המסר של הסיפור שונה מן המסר של הסיפור הקודם?  
                  

            
ג.       למד/י עוד על חשיבות מגוון המינים לאדם מתוך המשחק הבא

             ד.   רשום עובדה אחת אותה למדת מהמשחק ולא ידעת קודם
                 

 4. מינים בסכנת הכחדה
מינים נכחדים מן העולם בתהליכים
טבעיים, אשר מתרחשים במשך שנים רבות.
אבל כיום, כתוצאה מפעילות האדם, תהליכים אלה
מואצים באופן ניכר;
ויש אף מדענים הטוענים כי בכל שעה האדם גורם להיכחדות של מין
נוסף!
 
אדם הינו הגורם המרכזי כיום להכחדת מינים – זאת על ידי :
ציד- ציד למטרות שונות: מזון, פרווה, ספורט או סחר באיברי החיות, הוא אחת הסיבות להכחדת מינים או להקטנת האוכלוסיות שלהם עד סף הכחדה. לעתים ניצודים בעלי חיים בגלל הנזקים שהם גורמים לחקלאות (דוגמה: זאבים ברמת הגולן(.
הרעלה - שימוש נרחב בחומרי הדברה - קוטלי מכרסמים, חרקים וצמחים - וזיהום הסביבות הטבעיות בפסולת מוצקה ובשפכים גורמים להרעלת בעלי חיים ולמותם.
הפרעה על ידי בני אדם - גלישה ממצוקים, קווי מתח גבוה, מגדלי זכוכית, פעילות כלי טיס, נסיעה בשטחים טבעיים ברכב שטח ועוד, כל אלה מפריעים לעולם החי.
דחיקה על ידי מינים זרים - בבית הגידול מתקיים שיווי משקל עדין בין המינים, החיים בו. כאשר חודר לבית הגידול מין זר (כלבים, חתולים, יונים או חיות בר זרות( הוא פוגע במינים הטבעיים על ידי טריפה, תחרות על מזון, הפצת מחלות ועוד. כתוצאה מכך נדחקים המינים מסביבתם הטבעית.
הרס בתי גידול
- בית הגידול כולל: שטח מחיה, מזון, מים, מחסה ועוד. פעילות האדם והפיתוח המואץ גורמים להיעלמות בתי הגידול, להפחתה ניכרת בשטח הרצוף שלהם ולזיהומם. יחד עם הרס בתי הגידול, נפגעים בעלי החיים והצמחים החיים בהם. לפי הערכה, כששטח בית הגידול קטן ב-90%, מחצית מהמינים, החיים בו, צפויים להיכחד.                           

                                        (מתוך סבבה – אתר הילדים של המשרד לאיכות הסביבה)

א.      תן/י דוג' שאת/ה מכיר/ה לפגיעה בבעלי חיים על ידי האדם

ב.      כיצד ניתן למנוע את הפגיעה?

5. קריאה לפעולה
 ראינו כי מגוון המינים הינו דבר חיוני לקיום העולם מבחינה פיסית ורוחנית. אף על פי כן הם נכחדים בקצב הכחדה הולך ומואץ.
ביכולתנו (וחובתנו ) לפעול למזעור הנזק :  
J     צרכנות ירוקה :  מצרכים רבים שאנו קונים פוגעים בבעלי חיים שלא לצורך.
צרכנות ירוקה היא צרכנות הלוקחת גורמים אלו בחשבון ומעדיפה מוצרים שלא פגעו בחי ובצומח ללא צורך.

שננו את הסמלים הירוקים והעדיפו מוצרים הנושאים אותם.  
    
 

J     בטיולים בחו"ל הימנעו מקניית מזכרות שפגעו בבעלי חיים ובבית גידולם (כגון אלמוגים וקונכיות).

J     לא לערבב חיות בית וחיות בר – כלבים וחתולים משוחררים בטבע עלולים לטרוף ציפורים ושאר חיות ש"לא מורגלות" בטורפים מבוייתים. קישרו את הכלב ברצועה כאשר אתם בטבע.

J     לא לקחת "מזכרות" הביתה – כשאתם מטיילים בטבע – אל תיקחו פקעות פרחים, צבים, זיקיות ושאר מזכרות הביתה. בעל חיים או צמח שהוצא מסביבתו הטבעית בדרך כלל ימות או יסבול מחיי השבי וסביבתו תסבול מחסרונו.

J     לא להשאיר "מזכרות" לטבע -  כשאתם מטיילים בטבע השאירו אותו כפי שמצאתם אותו (או נקי יותר) –פחיות שימורים עשויות לפגוע בשועלים (האף שלהם נתפס בפנים) ושאר הזבל מזהם את הסביבה ויכול לגרום לחנק לחיות שמנסות לאכול ממנו (שקיות ניילון וכלי פלסטיק בעיקר).  לכל טיול קחו איתכם שקיות זבל ואם אתם ממש רוצים להיות טובים – איספו גם זבל שהשאירו אחרים.

J     להצטרף למאבקים סביבתיים – כיום מתנהלים בארץ מספר מאבקים סביבתיים על שימור בתי הגידול הטבעיים של בעלי החיים במקום להפוך אותם לחניונים או שכונות.

     הצטרפו למאבקים אלו, חיתמו על עצומות, ונצלו את זכותכם להשפיע.!
 

    איפה להתחיל?  
   היכנס/י לאתר "הגל הירוק"  למדור "פעלו עכשיו"
  (הנקודה העגולה בערך באמצע העמוד). היכנס/י לאחד הנושאיםהקרוב  לליבך
   וחתום/חתמי על העצומה שם.

בהצלחה ובברכת שנה טובה לכל המינים שבעולם!

                                           May all being be happy!                                               
                                                                                              עינט                                                                                                   

עדכון אחרון:09/12/2008