גשם של מידות טובות   -
  טבת

 

רציונאל:
בדברים יא מספר משה בשבחה של ארץ ישראל :
"יא וְהָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ--אֶרֶץ הָרִים, וּבְקָעֹת; לִמְטַר הַשָּׁמַיִם, תִּשְׁתֶּה-מָּיִם.  יב אֶרֶץ, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ:  תָּמִיד, עֵינֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בָּהּ--מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה, וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה. "
בתיאור זה של הארץ המובטחת מתוארת תלותה המוחלטת של ישראל בגשמים לצורכי שתייה וחקלאות כחלק משבח הארץ – שכן מצב זה דורש השגחה פרטית של הקב"ה המתבונן בארץ במהלך השנה כולה ומחליט אם השנה תהיה שחונה או גשומה. הקשר ישיר בין התנהגות העם ובין ירידת גשמים מופיע במסורת היהודית במקומות רבים, הן במקרא והן באגדות חז"ל.
בשיעור זה נלמד וננתח אגדה המופיעה במסכת תענית כג, א ומתארת את דמותו של אבא חלקיה שהיא ידוע בכוחו להתפלל ולהוריד גשמים. מתוך האגדה נלמד על התכונות ודרכי ההתנהגות הנדרשים על מנת להגיע למדרגה זו, וננסה לבחון ולשפר את עצמנו לאורה.

פעילות זו נכתבה בעקבות קריאת מאמרו של הרב מרדכי ורדי "הגשם כמשל" ומשם גם תרגום האגדה.  

אוכלוסיית יעד:  חטיבה בוגרת


 

 

  אשנב לנושא : תפילה לגשם
 
   

הכנס/י לאתר "הזמנה לפיוט" והקשב/הקשיבי לפיוט "אל חי יפתח אוצרות שמים".

קרא/י את ההסבר על הפיוט :


א.
נסה/י לזהות לפחות ארבעה  מגדולי האומה המוזכרים בפיוט :
ב.תפיסת העולם של בעל הפיוט מניחה כי שערי שמים יפתחו בשל (סמן  את התשובות  הנכונות) :
רצון האל בקידוש שמו בארץ.
זכות אבות  
מעשיהם הטובים של ישראל בהווה
היענות לתפילה ולתחנונים של עם ישראל.
 

קרא/י את התשובה :בסעיפים הבאים נלמד אגדה על אבא חלקיה, נכדו של חוני המעגל , שהיה ידוע בכוחו להתפלל ולהוביל לירידת גשמים. במהלך הלימוד נבחן את דמותו של אבא חלקיה ואת דמותה של אשתו, וננסה ללמוד מהם על ההתנהגות הראויה בשביל "למשוך שפע" מהשמים על הארץ.   

 


 

 

 

 


 

  

 

חלק א- אבא חלקיה מעביר לחכמים קורס ב"מוסריות שימושית "

קרא/י את חלקו הראשון של הסיפור על אבא חלקיהנסה/י "להכנס לראש" של החכמים:

לו היו מספרים לך על צדיק יסוד עולם שבכוחו להוריד גשמים ב"שיחה ישירה" עם הקב"ה והיו שולחים אותך לחפש אותו ולבקש ממנו על הגשמים.
א. איפה היית מצפה למצוא אותו ?
בבית, לומד תורה ומקבל אנשים לברכה
בשדה, עובד בחוץ כאחד האדם
ב. מה היית מצפה שיהיה מצבו הכלכלי של אדם קדוש זה?
אם הוא בכזה קשר ישיר עם הקב"ה , מן הסתם הוא יהיה משופע בכסף
עני מרוד, כמעט נטול רכוש משל עצמו.
ג. הגעת לשדה , ונוכחת כי אותו צדיק מתפרנס כפועל פשוט. נופפת לו בידך לשלום, מתוך הנחה שהוא יודע כי את/ה תלמיד/ה חכמ/ה וכי נשלחת אליו על ידי הסנהדרין. מה היית מצפה שיעשה?
ימשיך לעבוד כרגיל
יעזוב הכל וירוץ להקביל לך שלום ולגלות מה סיבת בואך.
ד. מנה/מני לפחות עוד ארבעה דברים מוזרים בהתנהגותו של אבא חלקיה 

 


 

 


 


 

 

חלק ב – "הסברים למתקשים"- אבא חלקיה מסביר את התנהגות

קרא/י את חלקו השני של הסיפור בו מסביר אבא חלקיה לחכמים את התנהגותו התמוהה.

 

 מסתבר שבכל התנהגותו ביקש אבא חלקיה להעביר לחכמים "קורס מזורז" בדרך בה יש להתנהל בעולם.
הבה נבחן כמה מידות בולטות שלימד אבא חלקיה את החכמים בהתנהגותו:
א.
יושר, אמת, כבוד, מוסר פנימי: 
מתוך האגדה עולה כי כל התנהגותו של אבא חלקיה נבעה מתוך אמת פנימית הטבועה באישיותו ומשפיעה על כל מעשיו.
אמת זו כוללת כבוד לאדם ולרכושו, הבנה של סדרי עדיפויות בעולם, חשיבות היושר והמוסר ועוד. 
התאם/התאימי בין ההתנהגות של אבא חלקיה ובין המידה הטובה הנלמדת ממנה:
1.
  לא התפנה מעבודתו משום שהיה שכיר יום 

2. העמיס עצים על כתפו החשופה מפחד שיפגום בבגד שעליו, שהיה שאוּל

3. הרים את הבגד כשהגיע לקוצים משום שהעור נרפא והבגד לא

4. אשתו יצאה לקראתו מקושטת כדי שלא ייתן עינו באחרת

5. לא הזמין את החכמים לארוחה היות ואין לו מספיק אוכל


ב.
   אמונה ב"כלל ישראל" ובכוחו של ציבור:
מתוך האגדה עולה כי אבא חלקיה ידע שהחכמים באו לבקש על הגשם.  
אם כך, למה לדעתך חיכה אבא חלקיה לבוא שלוחי הסנהדרין, ולא התפלל לבד?

ג.  רחמים ועזרה לזולת :
בסופו של דבר, כאשר אבא חלקיה ואשתו עלו על הגג להתפלל על הגשמים, הגיעו העננים מכיוונה של האשה. לשאלת החכמים לפשר העניין ענה להם אבא חלקיה שתי תשובות, המציינות את יתרונותיה המוסריים של האשה.

דונ/י עם חבריך בקבוצת הדיון לגבי נושאים של כח גברי וכח נשי, והאם יש מקום בדורנו לחלוקת תפקידים (בעולם המעשה, בעולם הרוח) בין גברים ונשים.  

 

 


 

 

סיכום - אבא חלקיה ואשתו – מופת להתנהגות ערכית ומוסרית
מניתוח האגדה שלפנינו ניתן לראות כי כוחו של אבא חלקיה להוריד גשמים לא בא לו "בירושה" אלא כתוצאה מהיותו מופת מוסרי וערכי.
בכך עונה אבא חלקיה על הכתוב בויקרא רבא , כי לפעמים הגשמים יורדים בזכות אדם יחיד
(ויקרא רבא יט יב) :
                              ר' ברכיה ורבי חלבו ורב פפי בשם ר' אליעזר
              אמרי פעמים שעושה בזכות איש אחד בזכות
עשב אחד בזכות שדה אחת ...

אך, אבא חלקיה לא מסתפק בתפילה להורדת גשם לעם הצמא. הוא מנצל את הגעת החכמים אליו כדי ללמדם שיעור חשוב  בהתנהגות ראויה. ייתכן ואבא חלקיה מקווה כי החכמים יספרו את מה שראו עיניהם לסנהדרין שיובילו מהלך של תיקון בעם כולו. אולי אז באמת לא יזדקק העם לאבא חלקיה שיוריד גשמים...

      אחר

 

אגדה זו בדבר הורדת גשמים חושפת פן נוסף בתפיסת העולם היהודית לגבי הקשר בין חברה וסביבה. על פי תפיסה זו הגשם , תופעה מתחום "תופעות הטבע" יורד לעולם מתוך בחירה של הקב"ה, ותלוי בהתנהגותם של בני האדם בתחום החברתי. אדם מוסרי, ישר ונאמן הוא זה שיכול לפתוח שערי שמים ולהביא גשם והגשמה לעם.
מי ייתן ותהייה שנה גשומה
!

עינט