קישורים


 

התנועה האקולוגית החדשה מתאפיינת בתפיסה חברתית של הסביבה
    מתוך "דרושה קידמה אחרת/ד"ר דב חנין

שיח השדה - כתב עת למקום, סביבה ויהדות מטעם מכללת ליפשיץ ואפרתה
    בעריכת פרופ' ישראל רוזנסון וד"ר יוסי שפנייר