מיינ/י את ה"נטיעות שעלינו לטעת" למען  הדורות הבאים:
גררו את המשפטים לטור הנכון!

עשייה לאומית

עשייה של יחידים

 

הקמת מרכזי איסוף ומיחזור פסולת ביתית

השקעה בחינוך לערכים ולמורשת

העדפה במכרזים של עסקים מקומיים

   

 

ניסיון לצמצם נסיעה ברכב פרטי

חסכון בשימוש בחשמל ובמים בבית 

שמירה על הטבע מסביב לבית

הפרדת פסולת ועשיית קומפוסט בחצר

חינוך הילדים לאיכפתיות חברתית וסביבתית

קנייה במכולת השכונתית ומעסקים מקומיים

מתן עדיפות בכבישים לתחבורה ציבורית ולתחבורה בלתי ממונעת

טיפוח ושמירה על "שטחים פתוחים"

בניית תוכנית לחסכון בחשמל ובאנרגיה במוסדות ציבור