סקר
האם ידיעת זמני ההתכלות של חומרים תשפיע על אופן השימוש שלך בהם?
כן
במידה זו או אחרת
לא