מדריך למורה


 

ניתן להשתמש באתר באחת מהדרכים הבאות:

א.     מדור "מתחברים לסביבה" – מכיל שיעור מתוקשב בנושא החודש ומשתמש במדורים האחרים כחומר רקע ומידע.לפיכך, ניתן להשתמש בו בצורה בלעדית כפעילות מלאה.

ב.     המדור "בראש יהודי" מכיל שיעור תורני  בנושא החודש, במנותק משאר המדורים.

ג.      כל אחד מהמאמרים בפרק "מרחיב הדעת" יכול להוות בסיס לדיון בכיתה (המאמרים ברמה מאוד גבוהה, ויתכן כי רצוי שהמורה עצמו יקרא אותם ויפנה את התלמידים רק לפסקאות נבחרות).

ד.      בכל אחד מהמדורים הנוספים יש מקום להוספת פעילויות ברוח המדור. לפיכך, ניתן להכנס למדור ספציפי הנוגע לפעילות/לחומר הנלמד בכיתה (לדוגמה ל"מה בטבע" לפני או אחרי סיור וכו').    

יש לך רעיון משלך  ?
כתוב/כתבי לנו ונפרסם כאן.