הורדת חוברות הכוללות את כל החומר של היחידה,
סיכומי פרקים, טבלאות , שאלות ותשובות , מפות וכלי המשכן:
חוברת  1 - ספר יהושע

חוברת  2 - ספר שופטים
חוברת  3 - ספר שמואל א'
חוברת  4 - ספר שמואל ב'

חוברת  5 - ספר מלכים
חוברת  6 - ספר שמות
חוברת  7 - ספר במדבר
חוברת  8 - יחידת עזר בלימוד מפה
חוברת  9 - יחידת עזר בנושא המשכן

 

האתר מביא  בפניכם ריכוז של חומר ביחידת הבקיאות בתנ"ך, המאפשר חזרה מהירה בלימוד כל החומר ובלימוד עפ"י מיקוד למידה .
 

הלמידה בנויה עפ"י המודל הבא:

בוחרים את הספר הרצוי ובתוכו את הפרק הרצוי
1. לכל פרק  4 אפשרויות:

א. סיכום הפרק  המהווה הכנה ללימוד הפרק או חזרה על הפרק,
    טקסט התנ"ך יופיע בצד שמאל  לפי הפרק .
ב. טבלאות סיכום המאפשרות ראיה כללית על הפרק ונושאים מרכזים .

ג. שאלות ותשובות(שאלה+תשובה) המבוססות על עפ"י שאלוני בגרויות שהופיעו במהלך השנים ושאלות חדשות שחוברו לפרקי הלימוד (יש אפשרות לעבור על השאלות השייכות לאותו פרק בעזרת לחיצה על ו-
בשאלות המבוססות עם רש"י יופיע טקסט הרש"י בלחיצה על הקישור.
התשובה לכל שאלה נפתחת בלחיצה על
.
ד. שו"ת ברצף- המאפשר להדפיס ברצף שאלות ותשובות של אותו פרק.

2. לימוד נושא המשכן ושאלות מפות עפ"י ספרי הלימוד .

 

3. בחלון הקישורים והורדות , ישנה אפשרות להוריד סיכומים שאלות ותשובות ,
    טבלאות ומפות לפי ספרים ולקראת פרסום המיקוד רק את החומר השייך לבגרות.

 

האתר פותח ע"י  :
נורית רייך- ריכוז, וניהול האתר

הרב מאיר אביטן - עריכה וליווי פדגוגי

חפצי רובלין - כתיבת תוכן

אירית הרמן - עיצוב ופיתוח האתר
הדס אברהמי - עיצוב גרפי

אורית פלינט - עיצוב האתר

 

השימוש בחומרים ללמידה בלבד ועבור התלמידים.

כל שימוש מסחרי אסור לחלוטין !

  תגובות: